Bạn vào "Đăng ký" để tạo tài khoản. Nhập đầy đủ các thông tin trong bảng thông báo hiện ra. Sau đó nhấn nút đăng ký. Chúng tôi sẽ gửi email xác nhận tài khoản đến bạn. Sau đó, bạn vào email đã đăng ký tài khoản với chúng tôi để kích hoạt tài khoản.
Để tải ảnh lên hệ thống bạn cần đăng nhập vào hệ thống bằng cách chọn vào "Đăng nhập". Lúc này bạn chọn vào "Upload ảnh" để bắt đầu tải ảnh lên hệ thống. Bạn cần tạo thư mục để lưu ảnh hoặc chọn thư mục đã có sẵn trước đó, mục đích của việc này để bạn dễ tìm kiếm và quản lý ảnh của chính mình. Sau đó bạn nhấn "thêm file" hoặc kéo thả hình ảnh muốn tải lên vào ô có ghi chú "Kéo thả file vào vùng này để upload". Bạn có thể tải nhiều hình cùng lúc bằng cách lập lại thao tác "thêm file" hoặc kéo thả hình ảnh. Sau cùng bạn nhấn nút "Upload" và chờ hệ thống hoàn tất quá trình tải hình ảnh.
Để tải hình ảnh về máy tính, bạn còn chọn hình cần tải và nhấn vào nút "Tải ảnh" ở gốc dưới bên trái của hình ảnh muốn tải về. Lưu ý: Chức năng này chỉ áp dụng cho thành viên đã đăng nhập vào trang web.
Vui lòng liên hệ: hello@fiot.vn để biết thêm chi tiết